Hr En De

Pretraga smještaja

Napredna tražilica
Prijava za newsletter

Vremenska prognoza

Kontakt

SENIA TOURS d.o.o.
Obala dr. Franje Tuđmana bb,
53270 Senj
Telefon: +385 53 882 114
Fax: +385 53 882 114

Opći uvjeti poslovanja

1.  Opće odredbe

1.1.  Opći uvjeti poslovanja između Vas kao klijenta (u daljnjem tekstu: korisnik usluge, gost, klijent, putnik) i tvrtke Senia Tours d.o.o., Obala Dr. Franje Tuđmana bb, 53270 Senj, Hrvatska, ID kod: HR - C - 53 020004097 (u daljnjem tekstu: Senia Tours ili agencija) sastavni su dio Ugovora odnosno Vauchera za usluge koje su sklopljene između Senia Toursa i klijenta. Svi podaci navedeni u Općim uvjetima poslovanja predstavljaju pravnu obvezu za agenciju i putnika, te svaki klijent pri prijavi rezervacije prihvaća iste za sebe i za sve osobe iz njegove rezervacije ukoliko se u Ugovoru ne definiraju drugačije.

 

2.  Zaključivanje ugovora o putovanju

2.1.  Prijava rezervacije Senia Toursu dozvoljena je isključivo punoljetnim osobama.

2.2. Upit ili prijavu rezervacije možete ostvariti elektroničkim (e-mail), telefonskim, pismenim putem ili osobno u poslovnici Agencije kao i u poslovnicama agencija ugovorenih partnera.

2.3. Prilikom kreiranje zahtjeva za rezervaciju smještaja Klijent potvrđuje da je upoznat s navedenim Općim uvjetima pružanja usluge putovanja  koje je predhodno pažljivo proučio te da ih u cijelosti prihvaća.

2.4. Prilikom kreiranja rezervacije nudite Senia Toursu sklapanje putnog ugovora te ste vezani do prihvaćanja/odbijanja od strane Senia Toursa, te je isti sklopljen online dostavom potvrde koja slijedi e- mailom ubrzo nakon prijave, a najkasnije 7 dana. Potvrda prijema rezervacije nije potvrda iste.

2.5. Agencija stavlja na raspolaganje Klijentu odgovarajući materijal u elektronskom obliku, te mu predočuje sve relevantne informacije u svezi rezervirane usluge.

2.6. Ukoliko objekt koji Klijent želi rezervirati nije raspoloživ Senia Tours može Klijentu ponuditi jednu ili više alternativa. Ova ponuda nije obvezujuća niti za Klijenta niti za Agenciju. Ukoliko je prihvaćate isti je postupak kao kod nove prijave rezervacije.

2.7. Posebne želje i rezervacije pod nekim uvjetom moguće su samo ako to Senia Tours pismeno potvrdi.

 

3. Rezervacije i plaćanje

3.1. U postupku rezervacije možete odabrati jedan od slijedećih naćina plaćanja:

- Plaćanje putem banke (doznakom) na žiro ili devizni račun agencije,

- Plaćanje u gotovini (u poslovnici agencije).

Napomena za plaćanje bankovnom doznakom koja se odnosi isključivo na Klijente iz inozemstva: Klijent je dužan uplatu izvršiti bankovnim transferom na devizni račun Agencije. Troškove banke pošiljatelja i banke primatelja Klijent snosi u cjelosti kao i eventualne druge bankovne troškove.

3.2. Za rezervaciju usluge smještaja potrebno je uplatiti akontaciju ovisno o odabranom modelu plačanja, te se akontacija mora uplatiti odmah nakon zaprimanja pismene potvrde rezervacije. Ostatak iznosa uplaćuje se najkasnije 21 dan prije početka korištenja usluge.

3.3. Akontacija iznosi 35% ukupne cjene usluge. Akontacija se uračunava u ukupnu cjenu usluge.

3.4. Plačanje ostatka iznosa iznosi 65% cjene usluge te se rok za uplatu mora utvrditi iz potvrde rezervacije.

3.5. Nakon uplate ostale cijene rezervacije, gostu se šalje Vaucher sa svim poterebnim informacijama za gosta. Isti Vam služi kao dokaz da je rezervacija uplaćena i da možete ući u rezervirani objekt.

3.6. Kod rezervacija koje su obavljene od 42 dana prije početka korištenja usluge pa nadalje (kratkoročna rezervacija) odmah se plaća puna cjena usluge (smještaja).

3.7. Kod nepravodobnog plaćanja akontacije, djela iznosa, ostatka iznosa ili ukupnog iznosa Senia Tours pridržava pravo na uskraćivanje usluge uz predhodnu obavjest Klijentu. Osim toga Senia Tours ima pravo raskinuti ugovor poslije opominjanja i postavljanja eventualno dodatnog roka.

 

4. Usluge i cjene

4.1. Za sve usluge (osnovne i dodatne) Senia Tours-a isključivo vrijede opisi, slike, navedene cjene osnovnih i dodatnih usluga prikazani uz svaku smještajnu jedinicu (objekt) na internetskim stranicama Senia Tours-a koji vrijede za navedeno vremensko razdoblje. Dodatne usluge i dogovori kojima se mjenja dogovorena usluga moraju biti pismeno potvrđeni od strane Senia Tours-a.

4.2. U opisu smještajne jedinice navedeno je jesu li neke od navedenih usluga uključene u cjenu ili se plaćaju dodatno, kao što su: potrošnja električne energije, vode, plina, posteljina, završno čišćenje i ostale dodatne usluge. Sve dodatne usluge su kao takve označene i plaćaju se na licu mjesta.

4.3. Senia Tours zadržava pravo promjene objavljenih cjena. Klijentima koji su uplatili akontaciju ili cjeli iznos za određenu rezervaciju, Agencija jamči cjenu smještaja, navedenu u kalkulaciji temeljem koje je izvršio uplatu. Ukoliko se promjena dogodi prije izvršenja uplate, Senia Tours se obavezuje obavijestiti Klijenta o promjeni cjene. Ugovorne strane su suglasne da Agencija ima pravo povišenja/smanjenja cjene najkasnije 21 dan prije početka korištenja usluge ako je nakon potvrde rezervacije došlo do promjene u tečaju ugovorene valute kojom se plaća usluga. Klijent zadržava pravo otkaza rezervacije ukoliko je cjena rezervacije povećana više od 10% u odnosu na prvotnu cjenu rezervacije, uz pravo na povrat do tada uplaćene cjene pri čemu je pravo na naknadu štete isključeno.

4.4. Cjene navedene u ponudama i programima Senia Tours-a bazirane su na osnovi ugovora s iznajmljivačima i partnerima Agencije i ne moraju odgovarati cjenama objavljenim na licu mjesta u smještajnoj jedinici u kojoj Klijent boravi, te eventualna razlika u cjeni ne može biti predmet reklamacije.

4.5. Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego što je naznačeno na Ugovoru o putovanju (Vaucheru) pružatelj usluga ima pravo uskratit uslugu nenajavljenim osobama ili prihvatiti sve osobe uz nadoplatu nenajavljenih osoba na licu mjesta. Napomena: Ponuđene smještajne jedinice provjerene su od strane službene institucije te na osnovu toga dodjeljena im je kategorizacija te je shodno s time za svaku smještajnu jedinicu određen maksimalan broj ljudi koje može primiti ista.

4.6. Jedinice lokalne samouprave naplaćuju paušalnu boravišnu pristojbu po osobi i danu, te se ista još naziva i „taksa“, „lokalna taksa“, „boravišna taxsa“... U opisu smještajne jedinice provjerite je li ona već uračunata u cjenu ili se mora platiti na licu mjesta.

4.7. Neposredno prije početka korištenja smještajne jedinice od Klijenta se može tražiti prikladan iznos (kaucija) kao sigurnosni polog za moguće eventualne štete. Nakon završetka boravka Klijenta u smještajnoj jedinici tj. na kraju boravka kaucija se vraća Klijentu.

4.8. Kod posebnih ponuda (akcija na cjenu, popusta na cjenu, last minute ponuda, popusta u postocima) eventualno se moraju platiti promjenjivi sporedni troškovi za vrijeme trajanja boravka. Ako kod psebnih ponuda dođe do preklapanja dva razdoblja za koji ste izabrali Vaš boravak onda je popust uvjek na nižu cjenu po tjednu odnosno danu. Posebne ponude se ne mogu međusobno zbrajati i konbinirati; u jednoj rezervaciji može se koristiti samo jedan popust.

4.9. Ukoliko Senia Tours posreduje izričito u ime trećeg pružatelja programa ili usluge; tour-operatora, rent-a-car, rent-a-boat, avionskih letova, izleta itd., tada Senia Tours odgovara samo za pravilno pružanje usluga posredovanja ali ne i za samu uslugu.

4.10. Klijent kao korisnik usluge dužan je objekt u kojem je boravio prije odlaska očistiti, neovisno o završnom čišćenju od strane pružatelja usluge. Čišćenje obuhvaća: pranje i slaganje posuđa, uklanjanje smeća iz objekta i metenje svih prostorija.

4.11. U opisu objekta navedeno je, nalaze li se u objektu ručnici. Ukoliko se i nalaze općenito Vas savjetujemo da ih sami ponesete. Kuhinjske krpe se nalaze gotovo u svim objektima ali mi također preporučamo da ih ponesete sa sobom. U pravilu isto tako trebate ponijeti toaletni papir te sredstva za pranje i čišćenje.

4.12. U opisu objekta pronaći ćete da li su kućni ljubimci dozvoljeni ili nisu. Kućnog ljubimca obavezno morate navesti u rezervaciji, neovisno i ako je prema opisu objekta dozvoljen. Ukoliko kućni ljubimci nisu dozvoljeni, to ne znači da u kući u kojoj se nalazi rezervirana smještajna jedinica nema kućnih ljubimaca. Ako su kućni ljubimci dozvoljeni, to ne znači da se smiju slobodno kretati uvijek i posvuda.

 

5. Promjene usluga

5.1. Promjene i eventualna odstupanja pojedinih usluga od usluga dogovorenih u ugovoru, a koje se moraju provesti nakon sklapanja ugovora i koje se ne mogu ispuniti u skladu s dobrim običajima u turizmu, dozvoljene su samo ako promjene i odstupanja nisu znatna i ne umanjuju ukupnu vrijednost usluge dogovorene ugovorom. Ukoliko promjene i odstupanja nisu znatna, eventualna prava na garanciju usluga ostaju važeća.

5.2. Na sljedeće imate pravo i u slučaju znatne  promjene ugovora i mogu se ostvariti odmah poslije obavljanja bitnih promjena:

- Izmjene unutar postojeće rezervacije (povećanje/smanjenje broja gostiju ako je dozvoljeno, produžetak boravka ili promjena imena korisnika rezervacije smještaja) Senia Tours će izvršiti uz naknadu od 150 Kn ~ 20 Eura.

- Ostale izmjene rezervacije tretiraju se kao stornirane.

5.3. Promjene ugovora o putovanju ne mogu se izvršiti unutar posljednjih 14 dana prije putovanja.

 

6. Odbijanje putovanja

6.1. Prije nastupa rezervacije Klijent može stornirati istu isključivo pismenim putem (e-mail, fax). Storno rezervacije se računa od onog dana kada ga zaprimimo u pismenom obliku.

6.2. U slučaju otkazivanja/storniranja ugovorene rezervacije za sve vrste apartmana, kuće za odmor, sobe za goste, kampove, mobilne kućice i izlete od strane Klijenta, isti je dužan platiti naknadu Senia Tours-u prema dolje navedenoj tablici:

-    Kod storniranja od 60. do 35. dana pred početak rezervacije 50 % cjene boravka,
-    Kod storniranja od 34. do 14. dana pred početak rezervacije 70 % cjene boravka,
-    Kod storniranja od 13. do 7. dana pred početak rezervacije 90 % cjene boravka,
-    Kod storniranja od 7. do 1. dana pred početak rezervacije 100 % cjene boravka,
-    Za kasniji otkaz rezervacije ili nedolazak Klijenta naplaćuje se 100% cjene boravka.

 

6.3. U slučaju primitka pismenog otkaza putovanja iza 20:00 h, kao datum otkaza uzima se sljedeći dan. (vrijedi za svih sedam dana u tjednu tokom cjele godine).

6.4. Klijent koji otkaže putovanje može iskoristiti svoje pravo na zamjenskog korisnika usluge. U tom slučaju vrijede sljedeći uvjeti:

-  Senia Tours kao organizator usluge/putovanja na vrijeme mora dobiti obavezujuću obavjest kako bi se mogle poduzeti sve potrebne promjene.

-  Zamjenski korisnik usluge mora udovoljavati posebnim zahtjevima putovanja i da je to u skladu sa zakonskim propisima i odredbama.

-  Kada Senia Tours potvrdi promjenu imena, novi korisnik usluge preuzima prava i obveze koje proizlaze iz ugovora o putovanju, te prihvaća sve obveze iz ovih općih uvjeta poslovanja.

-  Senia Tours naplaćuje troškove nastale pri promjeni rezervacije u visini od 150 Kn ~ 20 Eura po promjeni.

6.5. Ako Klijent u rezervirani smještaj ne dođe na vrijeme (nakon predviđenog vremena za dolazak) na dan početka usluge a prije toga nije obavjestio agenciju ili pružatelja usluge, rezervacija se smatra otkazanom, te se troškovi otkaza obračunavaju prema tablici navedenoj u točki 6.2.

6.6. Nepovoljno vrijeme, tj. vremenski uvjeti kod već započete rezervacije ne mogu biti uzrok otkaza ili skraćivanja odmora te se reklamacije na osnovi toga neće uvažiti, a kod eventualnog otkaza obračunati će se troškovi iz točke 6.2.

6.7. Senia Tours ne nadoknađuje Klijentu troškove nastale oko nabave putnih dokumenata vezanih za rezervaciju koju Klijent otkazuje.

 

7. Odstupanja/otkazivanje od strane Senia Tours – a

7.1. Senia Tours može bez pridržavanja rokova prije početka putovanja odstupiti od ugovora ili nakon početka putovanja otkazati ugovor:

a) ako putnik usprkos opomenama ometa realizaciju putovanja ili svojim ponašanjem ugrožava druge ili se ponaša suprotno pravilima.

b) u slučaju više sile kao npr. bolest ili smrt pružatelja usluge ili njegove najuže obitelji, izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti niti otkloniti (elementarne nepogode kao potresi, poplave, sanitarni poremećaji, požari, suše, ratovi, štrajk, terorističke akcije i ograničenja izdana od strane države.

Ukoliko SeniaTours raskine putni ugovor prema točki:

a) propada cijena putovanja.

b) odstupa od ugovora, onda se svi uplaćeni iznosi odmah nadoknađuju, daljnji zahtjevi izričito se isključuju.

7.2. SeniaTours zadržava pravo promjene rezervacije ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (vidi točku 7.1.). Rezervirani smještaj, SeniaTours  zadržava pravo zamijeniti samo uz uvijet da je putnik o promjeni pravovaljano obaviješten, da je zamjenski smještaj iste ili više kategorije te da cijena zamjenskog smještaja odgovara cijeni  po kojoj je putnik potvrdio rezervaciju. U slučaju da je SeniaTours u mogućnosti ponuditi samo zamjenski smještaj u objektu više kategorije  po cijeni koja premašuje iznos uplaćene rezervacije više od 10%, SeniaTours zadržava pravo naplate razlike u cijeni uz konzultaciju putnika. U slučaju nemogućnosti zamjene uplaćenog smještaja, SeniaTours zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest putniku prije početka korištenja usluge, te jamči povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa pri čemu putnik nema pravo tražiti naknadu štete od agencije. SeniaTours je obavezna izvršiti samo povrat iznosa uplaćenog na račun SeniaTours - a.

7.3. Ukoliko nije moguća adekvatna zamjena na dan početka korištenja usluge, SeniaTours se obavezuje  pružiti putniku sve informaciju koje posjeduje o smještajima koji nisu u ponudi agencije kao i izvršiti povrat uplaćenog iznosa  rezervacije putniku.
 

8. Prava i obveze putnika

8.1. Putnik je dužan:

-posjedovati valjane putne isprave.

-poštivati carinske i devizne propise države u kojoj je odredište

-pridržavati se deviznih i carinskih propisa, provjeriti je li mu za ulazak u državu u kojoj je odredište ili susjedne zemlje potrebna viza. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove snosi sam putnik.

-pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima, te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri

-prilikom dolaska na odredište, pružatelju usluga predati dokument o plaćenoj usluzi (voucher dobiven e-mailom)

-najaviti Senia Tours - u, prilikom postavljanja upita, namjeru dovođenja kućnog ljubimca u smještajnu jedinicu čak i ako je prema opisu objekta kućni ljubimac dobrodošao. Putnik je dužan najaviti vrstu i veličinu ljubimca budući da  iako su kućni ljubimci dozvoljeni postoje pravila i kućni red kojeg je potrebno poštovati. Za većinu objekata u kojima je kućni ljubimac dobro došao obračunava se odgovarajuća nadoplata koju određuje pružatelj usluga. Nadoplata se plaća pružatelju usluga na dan dolaska u smještaj pri čemu je putnik unaprijed obaviješten o iznosu iste  od strane Senia Tours - a.

-prijaviti odmah prilikom slanja upita za smještaj ukoliko planira dolazak sa više osoba nego je navedeni kapacitet smještaja, iako se radi o malodobnoj  djeci. Mogućnost boravka s većim brojem osoba ovisi isključivo o dobroj volji pružatelja usluge što ne isključuje mogučnost naplate nadoplate za dodatne osobe. Ne postoji pravilo prema kojem malodobna djeca mogu besplatno i bez najave boraviti u smještaju.

8.2. Vi kao korisnik usluge smještaja imate pravo koristiti cijeli iznajmljeni objekt uključujući namještaj i predmete za svakodnevnu uporabu. Vi se obvezujete oprezno koristiti namještaj i inventar kao i eventualne zajedničke prostorije.

8.3. U slučajevima nepoštivanja navedenih obaveza, putnik sam snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije putnik se obavezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu.

8.4. Vrijeme dolaska i odlaska:

-Na dan početka rezervacije je vrijeme prijema od 14 do 20 sati. Ako ne možete stići u navedenom vremenu, ne možemo garantirati uredan nastup rezervacije.

-Na dan odlaska iznajmljene objekte morate napustiti najkasnije do 10 sati te ih predati vlasniku objekta ili njegovom zastupniku.

 
9. Opremljenost objekta koji se iznajmljuje

9.1. U apartmanima i kućama za odmor posuđe i pribor za jelo su u pravilu potpuni i dovoljni za broj rezerviranih osoba. U osnovnu opremu svakako spada hladnjak i stoga se ne navodi eksplicitno u opisu objekta. Svi drugi električni kućanski aparati se nalaze u objektu samo ako su izričito navedeni u opisu objekta.

9.2. Ako objekt raspolaže sa prijemom satelita ili kabelske televizije naći ćete te točke u opisu objekta. No, to ne znači da ćete moći gledati programe na Vašem jeziku.

9.3. Ako je u opisu naveden vrtni namještaj, nije obavezno za svaku osobu jedna vrtna stolica raspoloživa. Ležaljke i suncobrani su također samo prisutni, ako su spomenuti u opisu objekta.

9.4. Imajte na umu da su objekti za odmor građeni isključivo za te svrhe, što se često odražava na opremi i namještaju. U drugim državama vrijede drugi propisi u gradnji, tako ograde mogu biti niže, stube strmije, vrata i prozori drugačiji i bez zaštite od buke. Često samo iznajmljivači koriste objekte kroz godinu, tako da mogu nalaziti zaključane spremljene stvari u objektu.

 

10   Zaštita osobnih podataka 


10.1. Klijent osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci klijenta potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. 
10.2. Senia Tours se obvezuje da neće osobne podatke putnika iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge.

10.3. Osobni podaci putnika čuvati će se u bazi podataka, sukladno odluci Uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. 

10.4. Klijent daje dopuštenje da se njeni osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija Senia Tours - a

 

11  Završne odredbe 


11.1. Klijent potvrdom rezervacije i uplatom akontacije odnosno ukupnog iznosa potvrđuje svoju suglasnost s gore navedenim uvjetima.

12 Nadležnost suda


12.1. Senia Tours i Klijent nastojat će eventualne sporove u primjeni ovog Ugovora rješavati sporazumno, a u protivnom podvrgavaju se odluci nadležnog Općinskog suda u Crikvenici, a mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.

 

 

Stanje: 21. Prosinac, 2013 god.